Skrubbsgruppen på Gotland

Skrubbsgruppen startade 1996 i Stallfiket, och flyttade till travbanans Sekretariat 2000.

Adress   AA Skrubbsgruppen
c/o Travbanan Skrubbs
Sekretariatet
621 90 Visby

OBS! Ny adress från 2/3

Skrubbsgruppen flyttar till Terra Nova-kyrkan
Terra Nova Torg 9
621 53 Visby Fr.o.m. fredag 2 mars.

AA-möten
Dag Tid Möte
Onsdag 18.30 Öppet möte
Fredag 18.30 Slutet möte
Till ett öppet möte är vem som helst som är intresserad av AA välkommen!

Skrubbsgruppens lokal.
Väg 143 mot Roma, sväng höger efter ICA Maxi.