Ringmursgruppen på Gotland

Ringmursgruppen startade 2003 i IOGT:s gamla lokaler innanför ringmuren, därav namnet. 2006 flyttade gruppen in i "gamla baptistkyrkan" på Länna.
Nu 2011, är gruppen åter tillbaka innanför ringmuren, nämligen på Vårdklockegatan.

Adress
AA Ringmursgruppen

Adelsgatan 45. (Wallérs plats, ingång bakom Strykjärnet)
621 57 Visby

AA-möten
Dag Tid Möte
Lördag 11.00 Ringmursgruppen   (öm* 1:a lördagen i månaden)

Till ett öppet möte är vem som helst, som är intresserad av AA välkommen!