AA är helt fristående ...

...från allting annat och har ingen koppling till någon myndighet, institution eller organisation. Däremot samarbetar vi gärna med företagsläkare, vårdcentraler, läkar- och hälsovårdsutbildningar, myndigheter, social verksamhet, kyrkor, kuratorer, psykologer, poliser, personalchefer, behandlingshem och andra inom den s k professionella sektorn.

Läs mer här om AA:s Informationsgrupp på Gotland om du är intresserade av att veta mer om hur AA fungerar.

Vad menas medanonymiteten

Vi vet att alkoholister avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas. Det är för många nykomlingar ett känsloladdat och skämmigt steg att erkänna att man inte längre klarar av sitt drickande.

Därför finns inga medlemsförteckningar i AA. Det förs inga journaler eller statistik. Nykomlingen är garanterat anonym - så länge han själv önskar. Respekten för varandras anonymitet är grunden i AA.

Därför framträder vi heller aldrig med namn och bild i press, radio och TV.

AA är inte anonymt
Men detta är inte detsamma som att AA som sådant är anonymt. Tvärtom, AA vill vara så synligt som möjligt i samhället för den alkoholist som söker hjälp.

Anser Du att Du har ett alkoholproblem är Du välkommen till AA.

Här träffar Du andra som också fört en hopplös kamp mot alkoholen. Vi träffas regelbundet för att dela med oss av våra erfarenheter och styrka samt för att hjälpa varandra att uppnå nykterhet. Vi klarar det inte ensamma, men tillsammans och med AA:s tolvstegsprogram har vi hittat en lösning som fungerar.

AA startade 1935 i USA av två alkoholister. I slutet av 30-talet publicerade man boken Anonyma Alkoholister och AA:s Tolv steg. AA har sedan dess växt över hela världen och idag finns över 100.000 AA-grupper i 180 länder, varav ca 450 grupper i Sverige - det är världens största självhjälpsrörelse för alkoholism.

AA är inget behandlingshem eller behandlingsmetod. AA bygger på ett tolvstegsprogram och är ett smörgåsbord av insikter, erfarenheter, gemenskap och styrka. Det är upp till varje medlem att själv använda AA:s verktygslåda och förslag till program för tillfrisknande. På AA träffar Du bara andra alkoholister.

AA är frivilligt och oberoende. AA kostar ingenting, varken för individen eller samhället.

Läs mer om:  AA:s Informationsgrupp på Gotland