AA:s Informationsgrupp på Gotland

 Informationsgruppen på Gotland bildades 2002 och vi besöker skolor, arbetsplatser, hälsovården, myndigheter, massmedia och andra som är intresserade av att veta mer om hur AA fungerar. Där vi berättar vad AA är och inte är och ger exempel på vad det innebär att vara alkoholist och hur tillfrisknandet ser ut.


AA:s Informationsgrupp på Gotland består av frivilliga AA-medlemmar.
 
Kontakta oss vi kommer gärna!

AA:s Informationsgrupp på Gotland

Adress
C/o Seth Andersson
Silte Huglajvs 540
623 43 Havdhem

Tfn: 0498-48 52 59
E-post:
 informationsgruppen@aagotland.se

 

 

 

Pressinformation

Detta vänder sig till nyhetsredaktörer, journalister, radio- TV-producenter och programledare.

Under många år har vi i AA uppskattat det stöd vi fått från våra vänner inom massmedia. Ni har bidragit till att rädda oräkneliga liv. Vi söker Ert fortsatta stöd och samarbete då det gäller att skydda enskilda medlemmars anonymitet på det offentliga planet.

Vi ber Er därför, när det gäller enskilda AA-medlemmar;
- att endast använda förnamn
- att inte använda bilder där medlemmars ansikten kan bli igenkända


Anonymiteten är djupt förankrad i vår gemenskap och försäkrar våra medlemmar att deras tillfrisknande är en privat angelägenhet. Det har visat sig att aktiva alkoholister ofta avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas.

Anonyma Alkoholister har ingen anknytning till någon annan organisation, även om många har anammat AA:s tolvstegsprogram för eget ändamål. AA är självförsörjande och vägrar ta emot ekonomiska bidrag utifrån, vi är lekmän som endast erbjuder frivilligt stöd i form av en alkoholist som hjälper en annan.

Över hela världen har åtskilliga uppmärksammade artiklar och reportage om AA varit en av de viktigaste vägarna för att få alkoholister att uppsöka vår gemenskap. Vi är oerhört tacksamma för att Ni har gjort detta möjligt.